Politica de confidențialitate

Acord privind protecția persoanelor fizice/juridice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter persona.
Avand in vedere ca incepand cu data de 25.05.2018 va intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “RGPD”), acesta fiind de stricta si imediata aplicare si in privinta societatilor din Romania.

Intrucat intre subscrisa Euro Mondo Company SRL si societatea Dvs./sau Dvs ca persoana fizica exista relatii comerciale contractuale iar in baza acestor relatii,  partile  nu au prefigurat transmiterea de date cu caracter personal, altele decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in desfasurarea relatiilor contractuale, a reprezentantilor legali/imputernicitilor din partea partilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora ((in masura in care afiliatii, subcontractorii si reprezentantii acestora sunt implicati in executarea contractului), respectiv, respectiv nume, functia, adresa de business, nr. de telefon si email de business)

Cu toate acestea si pentru evitarea oricaror dubii si prejudicii care s-ar putea produce in legatura cu acestea raportat la prevederile RGPD, dorim sa clarificam anumite aspecte in privinta datelor conform celor descrise in cele ce urmeaza:

(i) datele cu caracter personal ale oricarei parti, afiliati sau subcontractanti ai acesteia, la care cealalta parte, in calitate de operator de date, sau persoanele sale împuternicite care prelucrează date cu caracter personal in numele si pe seama acesteia precum si salariații acesteia vor avea acces în derularea relatiilor comerciale contractuale se vor prelucra in condițiile Regulamentului general privind protecţia datelor.

(ii) Astfel, fiecare partener primeste din partea celuilalt dreptul de a procesa datele cu caracter personal ale acestuia, afiliatilor, subcontractantilor sai, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractantilor) in scopul exclusiv si limitat al derularii relatiilor comerciale contractuale. Fiecare partener va: (a) colecta, gestiona si stoca datele cu caracter personal primite de la celalalt partener in stricta confidentialitate, utilizand diligenta corespunzatoare ceruta de obligatiile sale prevazute in legea aplicabila, evitand accesul, utilizarea, dezvaluirea neautorizate sau pierderea acestora; (b) utiliza datele cu caracter personal primite de la celalalt partener doar pentru derularea relatiilor comerciale contractuale (c) nu va vinde, instraina, transfera, distribui, inchiria sau dispune in alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale persoanle, in beneficiul sau sau al altor persoane.

(iii) Fiecare partener care va actiona ca operator de date cu caracter personal in sensul celor precizate la articolul de mai sus va prelucra datele cu caracter personal ale celuilalt partener , afiliatilor, subcontractantilor acestuia si reprezentantilor/imputernicitilor acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractantilor)) în scopul derularii relatiilor comerciale contractuale, pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile, etc., in condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.

(iv) Fiecare partener va informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții si salariații sai împuterniciți in relația cu celalalt partener si va solicita indeplinirea acestei obligatii de catre Afiliatii si subcontractantii fiecaruia in raport cu reprezentantii si salariatii acestora (cu rezerva facuta mai sus in privinta afiliatilor si subcontractanti), cu privire la prelucrarea datelor lor de către celalalt partener, pentru scopuri de gestionare a relatiilor comerciale contractuale, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in alte scopuri legitime in funcție de relația comerciala contractuala.

(v) In continuare, fiecare partener care va actiona ca operator de date cu caracter personal va asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel, fiecare partener va lua și va aplica toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate conform celor precizate mai sus au drepturile prevăzute in Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv : dreptul de acces la date; dreptul de rectificare a datelor; dreptul de ștergere a datelor; dreptul la restricționarea datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a obiecta; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.